Een Super Sociaal team

Super Sociaal is in 2008 opgericht om mensen die in financiële problemen verkeren tijdelijk te ondersteunen. Daarnaast biedt Super Sociaal klanten een ontwikkelingsperspectief, zodat ze weer zonder ondersteuning verder kunnen. We vinden het belangrijk dat klanten een eigen verantwoordelijkheid blijven houden en spreken ze daarop aan. Het werkgebied van Super Sociaal bestaat uit de gemeente Helmond en de gemeente Laarbeek. Het verstrekken van boodschappen die voorzien in de dagelijkse behoeften, is de belangrijkste activiteit van Super Sociaal.

Non-profit

Super Sociaal is een non-profitorganisatie, we hebben dus geen winstoogmerk. Voor het vullen van de schappen kunnen we rekenen op financiële, materiële en immateriële steun van sponsors, leveranciers, donateurs en vrienden van de stichting. Veruit het meeste werk bij Super Sociaal wordt uitgevoerd door de circa vijftien vrijwilligers op de werkvloer. De bedrijfsleider en de assistent-bedrijfsleider ondersteunen hen en zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Vier betrokken mensen vormen het bestuur. Zij hebben vanuit hun persoonlijke interesse of dagelijkse werkzaamheden affiniteit en ervaring met armoedebestrijding.

Organisatiestructuur

Super Sociaal heeft een bestuur, vrijwilligers op kantoor en in de winkel en twee vaste medewerkers: de bedrijfsleider, Joop van Stiphout, en de assistent-bedrijfsleider, José Besier.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Dhr. J. Feuerriegel
Dhr. J. FeuerriegelVoorzitter
‘Met als doel weer te kunnen beschikken over voldoende eigen inkomsten om boodschappen te doen in de gewone winkel.’
Dhr. R. Walenberg
Dhr. R. WalenbergPenningmeester
‘Door solidariteit op weg naar meer zelfredzaamheid.’
Dhr. Ben Goossens
Dhr. Ben GoossensBestuurslid
‘Help ons, zodat wij samen kunnen zorgen dat huishoudens weer in hun eigen levensbehoefte kunnen voorzien.’
Dhr. Antoon van Schaijk
Dhr. Antoon van SchaijkBestuurslid
‘Iedereen heeft recht op een zelfstandig bestaan binnen onze welvaartsmaatschappij’
Super Sociaal