Prijzen en categorieën Super Sociaal

Tabel 1

Categorie I (± 30% onder de winkelprijs)
PSS = Prijs Super Sociaal Geen inkomenstoets
Inkomensverklaring gemeente (100%)
Categorie II (± 80% korting op de gemiddelde supermarkt prijs)
PSS = Prijs Super Sociaal (laag) Inkomenstoets
Berekening besteedbaar inkomen (zie tabel 2)
Als het maandelijkse maximum van de inkoop bereikt is, kan extra ingekocht worden voor de PSS.

Tabel 2

Inkomsten Vaste lasten Inkomsten die niet meegeteld worden
Netto loon/uitkering Huur/hypotheek Vakantiegeld
Huurtoeslag Gas/water/elektra Kinderbijslag en studiefinanciering
Zorgtoeslag Premie zorgverzekering en reservering eigen risico Persoonsgebonden budget
Alimentatie Overige verzekeringen (uitvaart, inboedel/WA) Bijzondere bijstand
Teruggave van belastingdienst Eigen bijdrage CAK Onkostenvergoedingen
Vrijwilligersbijdrage Gemeentelijke heffingen en BSOB Schadevergoedingen
Kind Gebonden Budget Telefoon, internet en tv (vast bedrag van € 55) Langdurigheidstoeslag
Vergoeding pleegkinderen Schuldaflossingen
Kostgeld Diverse vaste lasten (bankkosten, rente, kosten kinderopvang, etc.)
Autokosten (alleen nodig voor werk en/of medische reden(en)max € 50,– verzekering en wegenbelasting
Kosten mobiele telefonie (max € 15)

Besteedbaar inkomen = Inkomsten minus vaste lasten

Tabel 3

Prijzen – Inkoopvolume – Inkomen (op maandbasis)

PSS                        Prijs Super Sociaal (zie tabel 1)
PSS laag               Prijs Super Sociaal laag (zie tabel 1)
WW                       Winkelwaarde

Categorie II
Alleenstaand Max. € 250  besteedbaar inkomen na inkomenstoets Extra inkoop
Max. € 20 inkopen op basis PSS laag
(WW € 100)
Onbeperkt op basis van PSS
Alleenstaand met 1 kind Max € 300 besteedbaar inkomen na inkomenstoets Extra inkoop
Max. € 23,– inkopen op basis PSS laag
(WW € 115,–)
Onbeperkt op basis van PSS
Alleenstaand met 2 kinderen Max. € 350 besteedbaar inkomen na inkomenstoets Extra inkoop
Max. € 26,– inkopen op basis PSS laag
(WW € 130,–)
Onbeperkt op basis van PSS)
Alleenstaand met 3 kinderen) Max € 400 besteedbaar inkomen na inkomenstoets Extra inkoop
Max. € 29,– inkopen op basis PSS laag
(WW € 145,–)
Onbeperkt op basis van PSS
2 Volwassenen samenwonend Max. € 310 besteedbaar inkomen na inkomenstoets Extra inkoop
Max. € 25,– inkopen op basis PSS laag
(WW € 125,–)
Onbeperkt op basis van PSS
2 volwassenen samenwonend 1 kind Max. € 360 besteedbaar inkomen na inkomenstoets Extra inkoop
Max. € 28,– inkopen op basis PSS laag
(WW € 140,–)
Onbeperkt op basis van PSS
2 volwassenen samenwonend 2 kinderen Max. € 410 besteedbaar inkomen na inkomenstoets Extra inkoop
Max. € 31,– inkopen op basis PSS laag
(WW € 155,–)
Onbeperkt op basis van PSS

Uitzonderingen: Noodsituaties zonder inkomen: tijdelijk gratis boodschappen op basis van categorie II (zonder extra inkoop)