Bewust boodschappen doen

Wij willen u helpen om zo snel mogelijk weer op eigen benen te staan. Tijdens een intake bespreken we uw situatie en aan de hand van een inkomenstoets beoordelen we of u voor een winkelpas in aanmerking komt. Deze inkomenstoets vindt twee keer per jaar plaats.

Winkelpas met tegoed

Als u klant wordt bij Super Sociaal, krijgt u een winkelpas waarop iedere maand een (fictief) bedrag wordt bijgeschreven. Daarmee kunt u eens per week boodschappen komen doen. Hoe hoog het bedrag is, hangt af van uw financiële (gezins)situatie en de samenstelling van uw gezin. Globaal komt het erop neer dat een tweepersoons-gezin ongeveer € 22,00 per week kan besteden aan aanvullende boodschappen in de winkel of de rijdende supermarkt. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat er gedurende de maand voldoende tegoed op uw pas blijft staan, ook als een maand een keer bijna vijf weken telt. Uw winkelpas is persoonsgebonden en voorzien van een pasfoto die bij de kassa zichtbaar wordt. Als het voor u (medisch) moeilijk is om te komen winkelen, kunnen wij een tweede persoon met foto aan uw pasje toevoegen.

Stappen naar zelfstandigheid

Het bijzondere van Super Sociaal is dat u zelf uw boodschappen kunt kiezen in de winkel. U komt dus niet een pakket afhalen, zoals bij een traditionele voedselbank. U krijgt een korting op de winkelwaarde van de boodschappen van 90%, 80% of 70%. In Laarbeek is dat op dit moment 50% of meer. Een klein deel van uw boodschappen betaalt u dus zelf. Hier vindt u een overzicht van de winkeltegoeden in relatie tot het vrij besteedbare inkomen van klanten. U kunt maximaal vijf jaar klant blijven bij Super Sociaal en in het vierde en vijfde jaar bouwen we de korting af naar 70%. Daardoor gaat u al snel bewuster om met het beschikbare tegoed op uw winkelpas: zo wordt de stap naar boodschappen doen in een gewone supermarkt een stuk kleiner.

Klantenspreekuur

We vinden het belangrijk dat u er zelf aan werkt om uw situatie te verbeteren. Om u daarbij te helpen, roepen we u regelmatig op om op het klantenspreekuur van Super Sociaal te komen. U bent verplicht om op het spreekuur te komen; dit is een voorwaarde om uw winkelpas te kunnen behouden. Tijdens het spreekuur helpen wij u met onder andere:

  • inzicht krijgen in uw eigen financiën, inkomen, toeslagen en eventuele schulden;
  • vrijwilligerswerk of betaald werk zoeken en vinden;
  • het benaderen van de juiste instanties;
  • het verbeteren van uw situatie;
  • een verwijzing naar instanties die u kunnen helpen;
  • gesprekken met Schuldhulpverlening en Bewindvoering.

Download het Klachtenregelement voor klanten van Super Sociaal (PDF). De leden van de Klachtencommissie zijn Corry Hobbelen en Henrie Bouwmans.

Wilt u zich aanmelden bij Super Sociaal? Klik dan hier.