Super Sociaal onderscheidt twee categorie klanten:

Categorie 1 klanten:

Dit zijn alle klanten met een zogenaamde gemeentelijke inkomensverklaring die alleen deze inkomensverklaring hoeven te overleggen. Deze klanten krijgen een winkelpas op naam en kunnen zoveel boodschappen doen als nodig is. Deze klanten betalen een prijs die gemiddeld ongeveer 70% van de gangbare winkelprijzen is. Uiteraard komen zij ook in aanmerking voor alle aanbiedingsproducten.

Categorie 2 klanten:

Dit zijn alle klanten die schulden hebben en daardoor maandelijks structureel geld tekort komen om hun normale boodschappen te kunnen doen. Deze klanten dienen zich door een professionele schuldhulpverleningsorganisatie te laten helpen in de begeleiding van hun schulden. Deze hulpverleningsorganisaties kunnen een gemotiveerd en onderbouwd verzoek indienen bij Super sociaal voor de klant die ze begeleiden. Dit betekent dat zij een actueel budgetplan en gemeentelijke inkomensverklaring kunnen mailen naar info@supersociaal.nl

Super Sociaal beoordeelt aan de hand van het ingediende verzoek of de klant (tijdelijk) in aanmerking kan komen voor een winkelpas in de Categorie 2.

Een toekenning voor Categorie 2 is altijd tijdelijk en kan nooit langer duren dan 6 maanden. Hierna dient de situatie opnieuw door Super Sociaal beoordeeld te worden, één en ander opnieuw onderbouwd door de hulpverleningsinstantie.

Deze klanten krijgen een korting van ongeveer 80% op de gangbare winkelprijzen en kunnen beperkt kopen tegen deze lage prijs. Het budget wat maandelijks besteed mag worden is afhankelijk van de gezinssamenstelling:

Alleenstaand                                                                                      €      20,00

Alleenstaand met 1 kind                                                                  €      23,00

Alleenstaand met 2 kinderen                                                          €     26,00

Alleenstaand met 3 kinderen                                                          €     29,00

2 samenwonende volwassenen                                                       €     25,00

2 samenwonende volwassenen met 1 kind                                   €    28,00

2 samenwonende volwassenen met 2 kinderen                           €   31,00

2 samenwonende volwassenen met 3 kinderen                           €   34,00

Men dient de winkelpas bij zich te hebben om te winkelen. Zonder pas kan er niet betaald worden. Bij verlies van de winkelpas kunt u tegen betaling van € 5,00 een nieuwe pas laten maken.