1. Gebruik winkelwagen is verplicht, indien er geen winkelwagen beschikbaar is dient u buiten te wachten.

2. Maximaal 2 personen per winkelpas hebben toegang tot onze winkel.

3. Alleen toegang met een geldige winkelpas. (indien verlopen dient u deze eerst bij onze administratie te laten verlengen).

4. Winkelpas is persoonlijk dus niet overdraagbaar.

5. U kunt maximaal 1 x per dag onze winkel bezoeken.

6. Per produkt kunt u maximaal 2 stuks kopen (bijvoorbeeld 2 pakken melk). Afwijkende aantallen worden apart vermeld.