Organisatie

Een Super Sociaal team

De achtergrond en het team van Super Sociaal

Super Sociaal is een non-profit organisatie, dus zonder winstoogmerk. Voor de aanvoer en aankoop van onze producten kunnen we rekenen op financiële, materiële en immateriële steun van gemeente, sponsors, leveranciers, bedrijven, donateurs en vrienden.

Super Sociaal maakt deel uit van de Stichting Maatschappelijke Opvang Helmond e.o. (SMO-Helmond e.o.). SMO biedt maatschappelijke opvang en vrouwenopvang in Helmond en de Peelregio. Zij biedt een vangnet aan mensen die in een crisissituatie zitten of dreigen te raken, dak- of thuisloos zijn of dreigen te raken, of anderszins een kwetsbare positie in de samenleving hebben.

Veruit het meeste werk bij Super Sociaal wordt verricht door ongeveer 30 zeer betrokken en enthousiaste vrijwilligers. De winkelmanager/bedrijfsleider is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering.

Vanzelfsprekend voldoet Super Sociaal volledig aan de zogeheten ANBI (RSIN 818763905) voorwaarden. Dat betekent dat het doel en de feitelijke werkzaamheden van de winkel voor tenminste 90% een algemeen belang dienen en dat we geen winstoogmerk hebben.

Super Sociaal voldoet aan de eisen voor wat betreft het beschikkingscriterium, beloning voor bestuurders, integriteit, administratie, publicatie en verantwoording.

De Raad van Bestuur
De Raad van bestuur zorgt ervoor dat de activiteiten van Super Sociaal bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn en verantwoord kunnen worden.
Mevrouw Kitty de Laat (directeur-bestuurder) vormt de Raad van Bestuur.
E-mail: k.d.laat@smo-helmond.nl.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken. SMO voldoet aan de eisen van transparantie en inrichting van de bedrijfsvoering zoals is vastgelegd in de Zorgbrede Governance Code. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

De heer K.Boonen, voorzitter (08-05-2020)
De heer H. Brands, vice voorzitter
Mevrouw M. van Buul
Mevrouw M. Lamme
Mevrouw Thea van Riel                                                                                                                     Mevrouw Hamasa Kasigar

 

Klacht en klachtenregeling
Misschien bent u niet tevreden over onze dienstverlening en wilt u een klacht indienen? We vinden het belangrijk dit van u te horen. Het geeft ons de kans om misverstanden uit de wereld te helpen, fouten te herstellen en onze dienstverlening te verbeteren.

Bent u een klant van Super Sociaal en heeft u een klacht, klik dan op de volgende link: ‘Informatiebrochure Rechten cliënt, Klachten en Cliëntenraad’.
In deze brochure staat beschreven hoe u uw klacht kenbaar kunt maken

Documentatie Super Sociaal
Super Sociaal is onderdeel van SMO. Voor publicatie van documenten zoals jaarverslag, jaarrekening en jaarplan verwijzen wij u door naar de site van SMO.