Een Super Sociaal team

Super Sociaal is in 2008 opgericht om mensen die in financiële problemen verkeren tijdelijk te ondersteunen. Daarnaast biedt Super Sociaal klanten een ontwikkelingsperspectief, zodat ze weer zonder ondersteuning verder kunnen. We vinden het belangrijk dat klanten een eigen verantwoordelijkheid blijven houden en spreken ze daarop aan. Het werkgebied van Super Sociaal bestaat uit de gemeente Helmond en de gemeente Laarbeek. Het verstrekken van boodschappen die voorzien in de dagelijkse behoeften, is de belangrijkste activiteit van Super Sociaal.

Non-profit

Super Sociaal is een non-profitorganisatie, we hebben dus geen winstoogmerk. Voor het vullen van de schappen kunnen we rekenen op financiële, materiële en immateriële steun van sponsors, leveranciers, donateurs en vrienden van de stichting. Veruit het meeste werk bij Super Sociaal wordt uitgevoerd door de circa vijftien vrijwilligers op de werkvloer. De winkelmanager ondersteunt hen en is verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering.

Organisatiestructuur

Super Sociaal maakt onderdeel uit van de Stichting Maatschappelijke Opvang Helmond e.o. (SMO-Helmond e.o.). De stichting biedt maatschappelijke opvang en vrouwenopvang in Helmond en de Peelregio.

Zij biedt een vangnet aan mensen die
– in een crisissituatie zijn of dreigen te raken
– dak- of thuisloos zijn of dreigen te raken
– anderszins een kwetsbare positie in de samenleving hebben.

Super Sociaal heeft vrijwilligers op kantoor en in de winkel en een vaste medewerker, de winkelmanager Joop van Stiphout.

Super Sociaal