Een Super Sociaal team

De achtergrond en het team van Super Sociaal

Super Sociaal is een non-profit organisatie, dus zonder winstoogmerk. Voor de aanvoer en aankoop van onze producten kunnen we rekenen op financiële, materiële en immateriële steun van gemeente, sponsors, leveranciers, bedrijven, donateurs en vrienden van de Stichting.

Super Sociaal maakt deel uit van de Stichting Maatschappelijke Opvang Helmond e.o. (SMO-Helmond e.o.). SMO biedt maatschappelijke opvang en vrouwenopvang in Helmond en de Peelregio. Zij biedt een vangnet aan mensen die in een crisissituatie zitten of dreigen te raken, dak- of thuisloos zijn of dreigen te raken, of anderszins een kwetsbare positie in de samenleving hebben.

Veruit het meeste werk bij Super Sociaal wordt verricht door ongeveer 15 zeer betrokken en enthousiaste vrijwilligers. De winkelmanager/bedrijfsleider is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering.

Vanzelfsprekend voldoet Super Sociaal volledig aan de zogeheten ANBI voorwaarden. Dat betekent dat het doel en de feitelijke werkzaamheden van onze Stichting voor tenminste 90% een algemeen belang dienen en dat we geen winstoogmerk hebben.

Super Sociaal voldoet aan de eisen voor wat betreft het beschikkingscriterium, beloning voor bestuurders, integriteit, administratie, publicatie en verantwoording.

Super Sociaal is lid van Netwerk Sociale Supers.

Super Sociaal