Een Super Sociaal team

De achtergrond en het team van Super Sociaal

Super Sociaal is een non-profit organisatie, dus zonder winstoogmerk. Voor de aanvoer en aankoop van onze producten kunnen we rekenen op financiële, materiële en immateriële steun van gemeente, sponsors, leveranciers, bedrijven, donateurs en vrienden van de Stichting.

Super Sociaal maakt deel uit van de Stichting Maatschappelijke Opvang Helmond e.o. (SMO-Helmond e.o.). SMO biedt maatschappelijke opvang en vrouwenopvang in Helmond en de Peelregio. Zij biedt een vangnet aan mensen die in een crisissituatie zitten of dreigen te raken, dak- of thuisloos zijn of dreigen te raken, of anderszins een kwetsbare positie in de samenleving hebben.

Veruit het meeste werk bij Super Sociaal wordt verricht door ongeveer 15 tot 20 zeer betrokken en enthousiaste vrijwilligers. De winkelmanager/bedrijfsleider is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering.

Vanzelfsprekend voldoet Super Sociaal volledig aan de zogeheten ANBI (RSIN 818763905) voorwaarden. Dat betekent dat het doel en de feitelijke werkzaamheden van onze Stichting voor tenminste 90% een algemeen belang dienen en dat we geen winstoogmerk hebben.

Super Sociaal voldoet aan de eisen voor wat betreft het beschikkingscriterium, beloning voor bestuurders, integriteit, administratie, publicatie en verantwoording.

De Raad van Bestuur
De Raad van bestuur zorgt ervoor dat de activiteiten van de stichting bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn en verantwoord kunnen worden.
De heer J. Feuerriegel vormt de Raad van Bestuur.
E-mail: j.feuerriegel@smo-helmond.nl.

Per 1 oktober 2019 zal mevrouw Kitty de Laat starten als nieuwe directeur-bestuurder.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. SMO voldoet aan de eisen van transparantie en inrichting van de bedrijfsvoering zoals is vastgelegd in de Zorgbrede Governance Code.De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

De heer P. Adriaans, voorzitter
De heer H. Brands, vice voorzitter
Mevrouw M. van Buul
De heer K. Boonen
Mevrouw M. Lamme

Documentatie Super Sociaal
Balans 2018 http://supersociaal.nl/wp/wp-content/uploads/2019/09/Balans_2018_SuperSociaal.pdf

Winst en verliesrekening 2018 http://supersociaal.nl/wp/wp-content/uploads/2019/09/Winst_en_verliesrekening_2018_Super_Sociaal.pdf
Jaarverslag 2018 http://supersociaal.nl/wp/wp-content/uploads/2019/09/Jaarverslag_2018_Super-Sociaal.pdf

Super Sociaal is lid van Netwerk Sociale Supers.

Super Sociaal