Voor wie

Voor inwoners van Helmond en Laarbeek

Super Sociaal heeft een mooie supermarkt aan de Engelseweg 127 in Helmond en een rijdende winkel voor de dorpen in Laarbeek.

Als u in de gemeente Helmond of Laarbeek woont en (tijdelijk) te weinig inkomsten heeft om voldoende boodschappen te doen in een reguliere supermarkt, dan bent u misschien bij Super Sociaal aan het juiste adres.

Super Sociaal onderscheidt twee categorie klanten:

Categorie 1 klanten:

Dit zijn alle klanten met een zogenaamde gemeentelijke inkomensverklaring die alleen deze inkomensverklaring hoeven te overleggen. Deze klanten krijgen een winkelpas op naam. Zij betalen een prijs die gemiddeld 70% is van de gangbare winkelprijs. Uiteraard komen ook zij in aanmerking voor alle aanbiedingsprijzen.

Op dit moment geldt een maximaal maandelijks te besteden bedrag, afhankelijk van de gezinssamenstelling:

Alleenstaand:                                              €100,00

Gehuwd/ samenwonend:                           €130,00

Toeslag per kind:                                        €15,00

Categorie 2 klanten:

Dit zijn alle klanten die schulden hebben en daardoor maandelijks structureel geld tekort komen om hun normale boodschappen te kunnen doen. Deze klanten dienen zich door een professionele schuldhulpverleningsorganisatie/bewindvoering te laten helpen in de begeleiding van hun schulden. Betreffende organisaties kunnen een gemotiveerd en onderbouwd verzoek incl. budgetplan en gemeentelijke inkomensverklaring indienen bij Super Sociaal voor de klant die zij begeleiden. Super Sociaal beoordeelt aan de hand van het ingediende verzoek of de klant (tijdelijk) in aanmerking kan komen voor een winkelpas in Categorie 2. Kosten die meegenomen worden in de beoordeling zijn o.a.: huur, energie, zorgverzekering, heffingen, telefoon en tv (max. € 50,00), mobiele telefoon (max. € 15,00), en alimentatie. Kosten die niet meegenomen worden in de berekening zijn o.a.: kleding, kapper, autokosten, loterijen, sport, abonnementen, huisdieren, etc.

Klanten met een winkelpas in Categorie 2 krijgen een flinke korting, waardoor de prijs beduidend lager is dan de gangbare winkelprijzen. Zij kunnen beperkt kopen tegen deze lage prijs. Het budget dat maandelijks besteed mag worden is afhankelijk van de gezinssamenstelling:

Alleenstaand:                                             € 25,00

Alleenstaand met  1 kind:                         € 29,00

Samenwonend:                                          € 32,00

Samenwonend met 1 kind:                       € 36,00

Elk extra kind:                                    +     €   4,00

Een toekenning voor Categorie 2 is altijd tijdelijk en kan nooit langer duren dan 6 maanden. Hierna dient de hulpverleningsorganisatie opnieuw een verzoek in te dienen. Super Sociaal beoordeelt dan wederom de situatie.